ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Δεσμευόμαστε στο δικαίωμα ιδιωτικότητας των χρηστών

Η εταιρεία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.

Η εταιρεία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου μας. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας  στο www. dreamblue.gr ή στο privacy(at) dreamblue.gr.

Υπεύθυνος φορέας:

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας είναι η εταιρεία:

 1. Σ & E ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 2. ΑΦΜ: 072227323
 3. Αμοργός, Θολαριά
 4. ΤΚ 84008

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε:

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες.

Σημεία συλλογής Δεδομένων

Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν μας δώσετε εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

 1. Αν συμπληρώσετε ένα έντυπο στην ιστοσελίδα μας,
 2. Αν συμπληρώσετε τη φυσική κάρτας εγγραφής ·
 3. Αν επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή πρόσωπο με πρόσωπο
 4. Αν μας στείλετε επιστολή, e-mail ή μήνυμα κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 5. Αν εγγραφείτε να λάβετε μια υπηρεσία από εμάς (π.χ. ένα ενημερωτικό δελτίο, ένα blog ή ακολουθώντας μας στα κοινωνικά μέσα).
 6. Αν ζητήσετε από εμάς πληροφορίες προώθησης (π.χ. πληροφορίες σχετικά με κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας)
 7. Αν συμμετάσχετε σε έρευνα, διαγωνισμό ή κλήρωση βραβείων. ή
 8. Αν συνεισφέρετε περιεχόμενο σε εμάς
 9. Όταν μας συμπληρώσετε την φόρμα αποστολή απόδειξης πληρωμής ή/και επικοινωνίας για ιχνηλάτηση στο πλαίσιο των μέτρων για τον COVID 19

Οι τύποι πληροφοριών που μπορούμε να λάβουμε

Περιλαμβάνουν:

 1. To όνομα σας
 2. Το Email σας
 3. Το τηλέφωνό σας
 4. Την ηλικία σας
 5. Την ημερομηνία κράτησης και την δραστηριότητα
 6. Την εικόνα σας (μέσω των καμερών και εφόσον διέλθετε από τους χώρους που αυτές επιτηρούν)

Σημειώσεις: Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στα σημεία 1-5 είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μας.

Κατά κανόνα, δεν συλλέγουμε «ευαίσθητες πληροφορίες» (π.χ. πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση), εκτός εάν εθελοντικά παρασχεθούν από εσάς. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην μας στείλετε τέτοιου είδους πληροφορίες, εκτός εάν έχετε συγκεκριμένο λόγο για να το πράξετε άμεσα σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ιατρικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα που παρέχονται από εσάς για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών σας (αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδομένα για λόγους μάρκετινγκ ή / και προφίλ). Τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες μοιράζονται μόνο με τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών (που ενεργούν ως επεξεργαστές δεδομένων) με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε. Κάνοντας τέτοιες ειδικές αιτήσεις ή ενημερώνοντάς μας για τέτοιες προτιμήσεις, συμφωνείτε να μας μοιραστείτε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο. Οι επεξεργαστές δεδομένων μας δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόσουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και να εξασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων σας. Επίσης μπορεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές στο πλαίσιο της έννομης συμμόρφωσης μας για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Προκειμένου να γίνει, να συμπληρωθεί και να αποδειχθεί μια κράτηση, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα στο ιστότοπό μας ή μέσω τηλεφώνου.

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην Ελλάδα και σας διαβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική πολιτική cookie παρακάτω.

Η εταιρεία μας μπορεί να λειτουργήσει μια σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Youtube και το Instagram, αλλά δεν επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της σελίδας της εταιρείας μας στέλνοντας ένα μήνυμα. Εάν ο webmaster της σελίδας λαμβάνει μηνύματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ατόμων, αυτά είναι απόλυτα εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τον λόγο επικοινωνίας μαζί μας και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, διαγράφονται.

Η εταιρεία μας δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή και έλεγχο της φύσης και της έκτασης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και διατηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης της και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου της συγκεκριμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοποί επεξεργασίας

Συνήθως, θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για:

 1. να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο σχετικό με τους επισκέπτες μας. [μόνο με ρητή συγκατάθεση]
 2. να βελτιώσουμε τις ιστοσελίδες και τις σελίδες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο σε αυτά παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς. [μόνο με ρητή συγκατάθεση]
 3. να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. [μόνο όταν αποκτήθηκε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο νόμιμης προηγούμενης πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες έχουν σαφώς τη δυνατότητα να διατυπώσουν αντιρρήσεις, σε αυτή τη χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας κατά τη στιγμή της συλλογής τους και με την ευκαιρία κάθε μηνύματος]
 4. να μας αξιολογήσετε και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις γενικές τάσεις και τα πρότυπα που σχετίζονται με την επιχείρησή μας. [μόνο με ρητή συγκατάθεση]
 5. να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ασφάλεια των επισκεπτών μας.
 6. να συντάξουμε ανώνυμα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη δομή των ιστοτόπων μας. [μόνο με ρητή συγκατάθεση]
 7. να σας επιτρέψουμε να πραγματοποιείτε κρατήσεις, να αγοράζετε δωροκάρτες και να κάνετε πληρωμές.
 8. να πληρούν τις νομικές και / ή κανονιστικές απαιτήσεις.
 9. να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς. και
 10. να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας ενδιαφέρουν εσάς [μόνο με ρητή συγκατάθεση]
 11. να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση μας ως προς το τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία τόσο αυτοματοποιημένα όσο και μη αυτόματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με άλλους τρόπους για τους οποίους παρέχουμε ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

Κοινή χρήση πληροφοριών

Δεν πωλούμε, αποκαλύπτουμε με άλλο τρόπο ή δεν μοιράζουμε πληροφορίες που συλλέγουμε και διατηρούμε για εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες με παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν λειτουργίες και υπηρεσίες εξ ονόματός μας. Αυτοί οι τρίτοι θα διορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων και θα τους παρέχονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών για λογαριασμό μας αλλά δεν έχουν εξουσιοδότηση να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν μας το απαιτήσουν σύμφωνα με το νόμο ή σύμφωνα με νομικές διαδικασίες ή σε απάντηση αιτήματος αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κρατικών αξιωματούχων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε περίπτωση που πωλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησης ή των στοιχείων ενεργητικού μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση τέτοιας πώλησης ή μεταβίβασης, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να καλέσουμε τον νέο ιδιοκτήτη να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει κατά τρόπο που να είναι σύμφωνος με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να σας ενημερώσει πριν από αυτή τη μεταφορά δεδομένων, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία μεταφέραμε τις πληροφορίες σας με τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

Οι αρχές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών μόνο για την εκπλήρωση των στόχων και των λειτουργιών της και πιο συγκεκριμένα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και εμπορικών στόχων. Η επεξεργασία περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών της. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων και της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, του ελληνικού δικαίου και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας μας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορούν να μας αποσταλούν μέσω των προφίλ μας στα διάφορα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς της μεταξύ μας σύμβασης ή επικοινωνίας με εσάς και σίγουρα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπού μας καθώς και για την καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεών σας και την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με αυτές σε ιστότοπους τρίτων. Δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, για την παραπάνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση από εσάς.

Χρήση δπχ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της Πανδημίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη λήψη των αναγκαίων κατά περίπτωση μέτρων, σύμφωνα με τις οικείες ΠΝΠ, προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή διάδοσης του κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εφαρμόζεται υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή ιδίως οι νομικές βάσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 παρ. 1 εδ. γ’ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας), δ’ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου) και θ’ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) καθώς επίσης ο ν. 4624/2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 01/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής, σε συνδυασμό με την τυχόν ειδικότερη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των σχετικών ρυθμίσεων των ΠΝΠ και των εφαρμοστικών αυτών υπουργικών αποφάσεων.

Ενημέρωση για την χρήση καμερών

Σύμφωνα με το αρ.27 παρ.7 του ν.4624/2019, σας ενημερώνουμε ότι στο γραφείο μας έχει τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα οπτικής καταγραφής. Η γωνία λήψης δεν ξεφεύγει από το χώρο ελέγχου της εταιρείας και δεν εκτείνεται σε δημόσιους χώρους. Περισσότερες πληροφορίες μέσω αναλυτικής γραπτής ενημέρωσης απορρήτου μπορείτε να λάβετε από την reception του γραφείου μας.

Πολιτική cookie:

Κατά την πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, η εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει δεδομένα ταυτότητας χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και παρακολούθηση διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον χώρο στην απομνημόνευση πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως η γλώσσα που προτιμάτε, θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας για ασφαλή αναζήτηση, καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών ή διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγξετε τα cookies:

Μπορείτε να ελέγχετε και / ή να διαγράφετε τα cookies σύμφωνα με τις επιθυμίες σας από τον μηχανισμό που είναι στην σελίδα μας.

Λίτσα των Cookies

CookieTypeDurationDescription
_ga02 χρόνιαΑυτό το cookie εγκαθίσταται από την Google Analytics. Χρησιμοποιείται για να υπολογίσει δεδομένα επισκέπτη, χρόνου πρόσβασης, καμπάνιας και να καταγράψει την χρήση του ιστότοπου για την αναλυτική αναφορά του ιστότοπου. Το cookie αποθηκεύει ανώνυμα πληροφορίες και εμφανίζει έναν τυχαίο αριθμό που έχει προκύψει για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.
_gat01 λεπτόΑυτό το cookie εγκαθίσταται από την Google Universal Analytics για να περιορίσει το ποσοστό αιτημάτων και τη συλλογή δεδομένων σε ιστότοπους με υψηλή επισκεψιμότητα.
_gid01 μέραΑυτό το cookie εγκαθίσταται από την Google Analytics. Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν ένα ιστότοπο και βοηθά στην δημιουργία αναλυτικής αναφοράς για τον τρόπο που λειτουργεί ο ιστότοπος. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή που προέρχονται και τις σελίδες που επισκέπτονται σε ανώνυμη μορφή.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 μήνεςΑυτό το cookie εγκαθίσταται από το GDPR Cookie Consent plugin. Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει την συναίνεση του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία «Αναγκαία».
cookielawinfo-checkbox-non-necessary011 μήνεςΑυτό το cookie εγκαθίσταται από το GDPR Cookie Consent plugin. Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει την συναίνεση του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία «Μη Αναγκαία».
viewed_cookie_policy011 μήνεςΑυτό το cookie εγκαθίσταται από το GDPR Cookie Consent plugin και χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει εάν ο χρήστης έχει ή δεν έχει συναινέσει στην χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν εσάς:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 / ΕΕ, δικαιούστε, τόσο κατά τη φάση συλλογής όσο και αργότερα, να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και για την επικοινωνία / μεταφορά σε τρίτους και την ταυτότητά τους (δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, την ενημέρωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία και το δικαίωμα αντικρούσεως. Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την ιδιωτική ζωή (at) www.dreamblue.gr/. Επίσης, σύμφωνα με τους Κανόνες, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου είναι απολύτως απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας. Είναι αυστηρά εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχουν λίγα στελέχη της εταιρείας μας που δεσμεύονται να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα. Επιπλέον, έχουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να αποφύγουμε τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Τροποποίηση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου:

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αλλάξει όποτε απαιτείται και πάντα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για αυτόν τον λόγο, καλείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις δικές σας πληροφορίες. Με την πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπού μας, οι επισκέπτες / χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Εφαρμόσιμος νόμος:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου, καθώς και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή του διέπονται από το ελληνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Οι διατάξεις των όρων χρήσης που είναι ασυμβίβαστες με αυτό το νομικό πλαίσιο παύουν να εφαρμόζονται αυτομάτως και αφαιρούνται από τον ιστότοπο, με την επιφύλαξη της εγκυρότητας άλλων όρων χρήσης.

Επικοινωνία:

Για να επικοινωνήσετε με τα θέματα περιεχομένου ιστότοπου ή σχετικά νομικά ζητήματα / αιτήματα, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy (at) dreamblue.gr